GDPR

Ochranu tvých osobních údajů beru vážně a u mně jsou v bezpečí v trezoru.

K veškerým údajům mám přístup pouze já.

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně dalších zákonů a evropským nařízením GDPR, který hájí tvoje práva proti neoprávněnému zacházení s údaji.

Souhlasem uděluješ právo fyzické osobě Lukáši Findeisovi, Machuldova 578/19, Praha 12, 14200, IČO 02054272, zapsanému v Živnostenském rejstříku od 28. 8. 2013, aby v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a nařízení GDPR zpracovával jako správce osobní údaje dle podmínek níže.

Jaké údaje zpracovávám?

U každého klienta si vedu pro poskytování služeb nezbytnou kartu klienta. Obsahuje:

 • Jméno a příjmení
 • Telefonní číslo, e-mail, preferované možnosti online konzultací
 • Rok či datum narození
 • Typ zaměstnání (práce hlavou / povaha a náročnost manuální práce)
 • Nemoci, operace, alergie, kontraindikace (jen relevantní pro poskytování služeb)
 • Stravovací návyky
 • Eventuálně další důležité údaje a upřesňující informace o klientovi

Vždy budeš informován/a o tom jaké informace o tobě chci uchovávat a proč. Podepíšeš souhlas s GDPR a prohlášení, že nemáš žádné kontraindikace.

Tvoje osobní údaje shromažďuji pouze za účelem možnosti využívat mé služby a za účelem informování o novinkách.

Osobní údaje budu uchovávat maximálně po dobu 10 let od okamžiku jejich zpracování, nebo do doby odvolání souhlasu s jejich uchováváním. Souhlas s nakládáním s osobními údaji můžeš kdykoliv odvolat prostřednictvím e-mailu.

Pokud ti budu posílat novinky přes e-mail, tak jejich odběr můžeš kdykoliv odvolat prostřednictvím e-mailu.

Jak jsou tvé údaje chráněny?

Veškeré osobní údaje, které zpracovávám, jsou v maximální míře zabezpečené proti jejich úniku nebo odcizení. Neeviduji je v elektronické podobě, jsou uzamčeny v trezoru a přistupuji k nim pouze když je to nezbytně nutné a pro účely, ke kterým jsi mi udělil/a souhlas v souladu se zákonem.

Máš právo:

 • požadovat informaci, jaké tvé osobní údaje zpracovávám,
 • požadovat po mně vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si přístup ke tvým údajům a nechat je aktualizovat, nebo opravit,
 • požadovat výmaz tvých osobních údajů,
 • požadovat přenesení údajů,
 • být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech.

Můžeš kdykoliv podat stížnost, týkající se zpracování tvých osobních údajů, nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.